Nekouřit

U pacientů s RS souvisí kouření s úbytkem mozkové tkáně a vyšší četností relapsů, rychlejším nárůstem neurologického postižení, zvýšeným výskytem kognitivních potíží a se zkrácenou délkou života ve srovnání s pacienty, kteří nekouří.

Vliv kouření na vznik RS

 • kouření cigaret může způsobit vážné zdravotní problémy, včetně rakoviny plic, zvýšené riziko infekce a onemocnění srdce
 • kouření je považováno za významný rizikový faktor v rozvoji a progresi RS
 • kuřáci mají téměř dvakrát vyšší riziko vzniku RS ve srovnání s nekuřáky a také větší pravděpodobnost, že bude jejich onemocnění progresivní
 • kuřáci a osoby vystavené pasivnímu kouření mají zvýšené riziko rozvoje RS
 • kuřáci dospějí k progresi RS rychleji než nekuřáci a mají větší riziko rozvoje postižení
 • kouření snižuje účinnost léčby
 • lidé, kteří prodělali jednu epizodu s neurologickými příznaky (klinicky izolovaný syndrom CIS) a jsou kuřáky či dlouhodobě vystaveni cigaretovému kouři, mají vyšší riziko vzniku druhé epizody a definitivní konverze do onemocnění roztroušené sklerózy
 • je-li v rodinné anamnéze zaznamenáno autoimunitní onemocnění, je důležité nekouřit a nevystavovat se ani pasivně cigaretovému kouři

Vliv kouření na aktivitu onemocnění RS a progresi RS

 • u kuřáků s RS se mohou vyskytnout vážnější příznaky, zvýšená četnost relapsů a větší hendikep ve srovnání s nekuřáky
 • u kuřáků s RS se mohou zhoršit příznaky bezprostředně po kouření
 • kognitivní poruchy jsou závažnější u těžkých kuřáků cigaret ve srovnání s nekuřáky
 • kuřáci mají zvýšené riziko infekce, a tedy mohou mít vyšší výskyt relapsů (atak), nález je patrný i na magnetické rezonanci (MR)
 • míra postižení je u kuřáků vyšší než u nekuřáků s RS
 • nárůst vyšší úrovně invalidity (používání holí, chodítka a jiných pomůcek) z hlediska času je kratší u kuřáků než u nekuřáků nebo u pacientů, kteří přestali kouřit
 • pasivní kouření a dlouhodobá expozice kouři je také spojena se zvýšeným rizikem vzniku roztroušené sklerózy u dospělých a dětí. Dobrou zprávou je, že přestat kouřit může pomoci snížit tyto negativní dopady

Výhody odvykání

 • ukončení kouření může mít zásadní vliv na symptomy RS a aktivitu onemocnění, včetně relapsů, nálezu na MR a na stupeň postižení
 • přestože lidé, kteří někdy kouřili, mají vyšší výchozí invalidní skóre, přestat kouřit znamená zmírnit progresi invalidity
 • čas, kdy se RS změní na sekundárně progresivní formu, je u pacientů, kteří přestali kouřit, zpožděn o 8 let ve srovnání s kuřáky
 • přestat kouřit znamená snížení rizika kardiovaskulárních chorob, plicních infekcí, rakoviny a smrti
 • kouření má finanční dopad na osobní a rodinný rozpočet jedince a na náklady na zdravotní péči

Jak přestat kouřit?

Radu k odvykání kouření naleznete zde.

Zpět

Zdroj: www.nationalmssociety.org
https://www.high-endrolex.com/50