V rukou neurologa

Pacient přichází s prvními příznaky zdravotních obtíží obvykle ke svému praktickému lékaři. Je velmi důležité sdělit všechny příznaky, které na sobě člověk méně či více intenzivně pozoruje a které mohou být projevem onemocnění RS.

Symptomy RS

Jak rozpoznat ataku?

Dostatečně informovaný a zkušený praktický lékař vás odešle na vyšetření na neurologii. Neurolog pacienta klinicky vyšetří, i v případě negativního neurologického nálezu nelze jednoznačně RS vyloučit, a bude potřeba provést diagnostickou metodu magnetickou rezonanci (MR) mozku a míchy, popřípadě ji doplnit vyšetřením odběrem mozkomíšního moku, tzv. lumbální punkcí. Kompletní diagnostické vyšetření onemocnění RS potvrdí, nebo vyloučí.

Diagnostika

 

RS centra

Při potvrzení diagnózy RS je pacient odeslán do neurologického centra pro léčbu demyelinizačních onemocnění, v ČR obvykle označených jako RS centrum (Centrum pro roztroušenou sklerózu) nebo MS centrum (Centrum pro multiple sclerosis), kterých je v současnosti patnáct.

RS centra

V ČR je ze zákona umožněna pacientovi svobodná volba lékaře, přesto s ohledem na kapacitu RS center, nejsou všechna centra schopna ošetřovat pacienty z nespádových oblastí. To může novým pacientům přinášet dodatečný stres, proto je potřeba pečlivě zvážit, kde se léčit, aby léčba byla zahájena včas.

Návštěva RS centra

  • Pacient navštěvuje své RS centrum podle potřeby, obvykle 1 - 4 x ročně.
  • První konzultace v RS centru – obvykle pacient přichází k neurologovi RS centra s výsledky MR a lékařskými zprávami podstoupených vyšetření.
  • Pravidelné kontroly u ošetřujícího lékaře – konzultace s neurologem o změně stavu pacienta, výskyt zdravotních a jiných obtíží (psychických, kognitivních), infekce, vedlejší účinky léků, dlouhodobě užívané léky apod. Doporučujeme všechny změny si zapisovat a vést si léčebný deník.

Léčebný deník

  • Konzultace u lékaře při akutním zhoršení stavu – může se objevit ataka (relaps) nebo se váš stav zhoršil při viróze, nachlazení nebo vlivem infekčního onemocnění. Nebojte se kontaktovat svého lékaře i v případě psychických obtíží – silná deprese.

Jak rozpoznat ataku

Zpět

https://www.high-endrolex.com/50