Online přihláška

Výše členského příspěvku je dobrovolná. Pokud se jej rozhodnete uhradit, zašlete prosím váš příspěvek na:

č. účtu: 275484606/0300

IBAN: CZ40 0300 0000 0002 7548 4606
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Sídlo banky: ČSOB, T.G. Masaryka 102, 272 01 Kladno

Členská přihláška eReS tým ČR

Tímto se přihlašuji k členství v eReS týmu ČR z.s., se sídlem Karlovarská třída 581, Kamenné Žehrovice, 273 01, IČ: 050 90 610. Dále uděluji souhlas, aby po dobu členství eReS tým ČR z.s. používal v souladu s platnými předpisy výše uvedené údaje, a to pouze pro účely související s činností týmu.
Tímto přihlašuji/přihlašujeme výše uvedenou právnickou osobu k členství v eReS týmu ČR z.s., se sídlem Karlovarská třída 581, Kamenné Žehrovice, 273 01, IČ: 050 90 610. Dále uděluji souhlas, aby po dobu členství eReS tým ČR z.s. používal v souladu s platnými předpisy výše uvedené údaje, a to pouze pro účely související s činností týmu.