RS centra - Ústecký kraj

Neurologické oddělení Nemocnice Teplice

Vedoucí lékař: prim. MUDr. Marta Vachová 
Duchcovská 53  
415 28 Teplice 
tel.: 417 519 625  
tel.: 731 708 110 (sestra)
417 519 290 (neur.odd.) 
e-mail: martava@email.cz 
web: www.nemtep.cz

https://www.high-endrolex.com/50