Pro média

Tento prostor je určen zástupcům médií, která informují o eReS týmu ČR.

K dispozici jsou vám tiskové zprávy a obrazový materiál. Spolu se stažením materiálů vyjadřujete souhlas s užitím materiálů výlučně pro publikování v médiích, která zastupujete. Při zveřejnění fotografií je vždy nutné použít uvedený kredit.

V případě dotazů nebo pokud máte zájem o rozhovor se zástupci eReS týmu, kontaktujte prosím manažerku projektu Lenku Dominikovou, e-mail: lenka.dominikova@erestymcr.cz.

Souhlasím