RS centra - Pardubický kraj

Pardubická Krajské Nemocnice Neurologická klinika

Vedoucí lékař: MUDr. Alena Martínková (Novotná)
tel.: 466 014 732, 466 014 731
Kyjevská 44 
532 03 Pardubice 
e-mail: mscentrumpce@nemocnice-pardubice.cz
web: www.nemocnice-pardubice.cz