RS centra - Hlavní město Praha

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Centrum pro demyelinizační onemocnění

Vedoucí lékař: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 
Karlovo nám. 32, budova A, 4. patro 
128 08 Praha 2  
tel.: 224 96 65 15, 224 966 422  
e-mail: rscentrum@vfn.cz 
web: http://neurologie.lf1.cuni.cz

Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění

Vedoucí lékař: MUDr. Markéta Grünermelová 
Vídeňská 800 
140 59 Praha 4 
tel.: 261 083 620, 261 082 242 

email: marketa.grunermelova@ftn.cz 
web: www.ftn.cz

Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV

Vedoucí lékař: doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. 
Šrobárova 50 100 34 Praha 10  
tel.: 267 162 388  

email:  ivana.stetkarova@fnkv.cz
web: www.fnkv.cz

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Vedoucí lékař: MUDr. Eva Meluzínová 
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5-Motol 
tel.: 224 436 855  
e-mail: eva.meluzinova@fnmotol.cz 
web: www.lf2.cuni.cz www.fnmotol.cz