Jak rozpoznat ataku?

  • ataka znamená nové neurologické příznaky či podstatné zvýšení intenzity těch stávajících
  • symptomy by měly trvat nepřetržitě déle jak 24 hodin. Obvykle trvají po několik dní, týdnů dokonce i měsíců
  • dalším kritériem je, že od poslední ataky by měl uběhnout alespoň měsíc 
  • symptomy nemají jinou vysvětlitelnou příčinu jako je zvýšená teplota, přehřátí organismu, jiné infekční onemocnění nebo stres

Nejčastější forma onemocnění RS, relaps-remitentní forma, se projevuje právě atakami, mezi kterými je různě individuálně dlouhé období bez zdravotních obtíží. Období mezi atakami se označuje jako remise. Je však nezbytné, aby se pacient o sebe správně staral a dodržoval léčebný režim i v období, kdy se cítí „zdravě“.

Rozpoznat ataku není vůbec jednoduché, jak se ataka pozná, patří mezi nejčastější otázky všech pacientů. Někdy je obtížné i pro lékaře rozeznat, zda jsou určité příznaky již atakou, či jde o jev vyvolaný např. horečkou, infekcí nebo stresem, tedy o tzv. pseudo-ataku.

Ataka je akutní zánět a znamená, že je nemoc aktivní. Je třeba tento zánět co nejdříve potlačit. Léčba ataky by měla být intenzivní.

Ataka

Místa, kde se ataka může na těle projevit a možné projevy ataky:

Hlava - zapomínání, zhoršená orientace, poruchy soustředění, točí se mi hlava, obvykle nesouvisí s atakou deprese a jiné dlouhodobé psychické obtíže

Obličej - pokles koutku, brnění tváře, ztráta chuti, čichu

Oči - rozmazané vidění jakoby přes igelit, zdvojené vidění jednoho objektu, nevidím středem oka (bílé místo), výpadky zorného pole, skvrny v zorném poli, potíže s ostřením, roztřesené vidění, bolestivé pohyby oka, nevidím vůbec, obvykle nesouvisí s atakou potíže s viděním po větší námaze a přehřátí organismu 

Ústa - potíže s artikulací, třes v hlase, ztuhlost jazyka, pokles koutku, potíže s polykáním, ztráta chuti, obvykle nesouvisí s atakou nechutenství

Trup - brnění, necitlivost, pocit sevření, obručovitý tlak v oblasti hrudníku, v oblasti krční páteře při předklonu hlavy pocit šlehnutí elektrickým proudem až do dolních končetin (Lhermittův příznak), horních končetin nebo po páteři dolů

Paže - úbytek síly, potíže uchopit, udržet předměty, poruchy koordinace paží, mimovolné pohyby, kroucení paží, nehýbu paží, poruchy jemné motoriky, jiná citlivost rukou, přecitlivělost na dotyk, necítím při pohmatu, brnění prstů, dlaní, bolest, pálení, pocit odkrvení, mrtvění v rukou a prstech, ztuhlost, křeče

Nohy - zakopávání, slabost, kulhání, nehýbu končetinou, nemůžu chodit, potíže s koordinací pohybu, prolamování kolene dozadu při chůzi, zkrácený dosah chůze, nemožnost chůze po patách, po špičkách, změna citlivosti, necitlivost, pálení, brnění v končetinách, změněná citlivost na dotyk, ztuhlost, mravenčení, chůze může být zpočátku normální, po určité době vadí ztuhlost, zakopávání

Intimní oblasti - urologické: potíže s močením, urgentní močení, inkontinence, problémy s vyprazdňováním, sexuální: potíže s erekcí, změna libida

Celé tělo - brnění, změna citlivosti, motání se, vyčerpávající únava, znecitlivění v různých místech těla

Pozor! Jestliže se u vás ataka projeví v době, kdy se nemůžete dostavit do svého RS centra, je nezbytné nasadit ihned léčbu kortikoidy, kterou vám předepíší na všech oddělení neurologie nebo během víkendů a svátků na pohotovosti v nemocnici.