Terapie cytostatiky, IVIG

Klasická cytostatika jsou dnes spíše na ústupu vzhledem k možnosti užít při aktivitě nemoci léky druhé volby. Jejich užití je vyhrazeno pro pacienty s aktivitou nemoci, kteří již nejsou indikováni na léky druhé volby nebo při nedostatečném efektu léků první volby a na začátku sekundární progrese.

Mitoxantron

Mitoxantron – (Refador) se užívá k léčbě některých typů nádorů. Pro léčbu RS není v ČR schválen, ale je používán. Potlačuje aktivitu T i B lymfocytů a také jiných buněk imunitního systému. Aplikuje se formou infuze 1× měsíčně 3 měsíce za sebou, pulsy se mohou po 3 měsících opakovat do stropové dávky, která činí 140 mg/m2 povrchu těla. Nežádoucí účinky jsou nevolnost a zvracení, padání vlasů, poruchy menstruace, močové a respirační záněty. Závažným vedlejším účinkem je poškození srdečního svalu a vznik leukémie. Proto je nutné pacienta stran těchto nežádoucích účinků sledovat i po ukončení léčby. Echokardiografie se provádí před každou infuzí. Celosvětově je od tohoto léku ústup, přestože je schválen FDA (americkou lékovou agenturou, Food and Drug Administration).

Methotrexate

Methotrexate – tableta, která se používá k léčbě nádorů či lupénky nebo revmatoidní artritidy. Může zhoršovat jaterní funkce. U RS jde o off label podání (neschválenou indikaci).

Azathioprin

Azathioprin – Imuran či Azaprine. Lék (tableta) užívaný dříve u pacientů na lécích první volby, kteří měli vysokou aktivitu nemoci. V současné době jsou pacienti při aktivitě nemoci přednostně převáděni na schválené léky (dimethyl fumarát, fingolimod, natalizumab). Další indikací je remitentní RS, kdy pacient nesplňuje kritéria úhrady pro DMD. Opět jde o off label indikaci.

Cyklofosfamid

Cyklofosfamid – cytostatikum, které se podává většinou formou infuzí, tabletový cyklofosfamid se při léčbě RS téměř neužívá. Cyklofosfamid lze užít k doléčení těžších atak, které se neupraví po kortikoidech (v takových případech má ale přednost provedení plasmaferézy). Lék lze podávat i v pravidelných infuzích 1× za 4-8 týdnů, toto schéma se většinou užívá u pacientů se sekundárně progresivní RS. Je třeba hlídat infekce močových cest, dostatečný příjem tekutin a jednou ročně provádět cystoskopii k vyloučení rakoviny močového měchýře.

Mykofenolát mofetil – např. preparát Cellcept, cytostatické tablety. V dnešní době opět léčba off label (neschválená indikace).

IVIG

IVIG – intravenózní imunoglobuliny, aplikovány formou infuze 1× měsíčně. V současnosti se noví pacienti na IVIG neindikují, ve studiích nebyla u žádné formy prokázána jednoznačná účinnost, i když u některých pacientů byla pozorována jasná stabilizace stavu. Mohou snižovat výskyt infekcí. V minulosti byly IVIG používány hojně u žen s RS po porodu, neboť nevadí při kojení. IVIG byly také indikovány u pacientů s atakami nebo u těch, kteří byli již na začátku přechodu onemocnění do progresivní fáze. Existuje podskupina pacientů, kteří mají nižší aktivitu nemoci a jsou na IVIG velmi dobře stabilizovaní, IVIG mají jistý imunomodulační efekt. Jde však o off label léčbu.

Zpět

Další informace o jednotlivých lécích a účinných látkách najdete na www.sukl.cz.
prof.MUDr. Eva Havrdová, CSc., doc. MUDr. Dana Horáková