Dbát na dostatek pohybu

Pohyb jako takový má pozitivní vliv na každého člověka s přihlédnutím na jeho aktuální zdravotní stav a celkovou kondici. Měl by se stát součástí denního režimu. Pohyb přináší pro pacienty s RS mnoho pozitivních účinků:

  • brání snížení fyzické kondice
  • předchází oslabení svalové síly a poruchám hybnosti
  • zlepšuje psychický stav
  • pomáhá udržet, zlepšit i obnovit pohybové stereotypy (stabilita a chůze)
  • předchází rozvoji nepohyblivosti
  • pozitivně ovlivňuje imunitní systém
  • oddaluje vznik komplikací, které přímo s RS nesouvisí (srdečně-cévní, onkologické onemocnění, cukrovka, poruchy pohybového ústrojí, osteoporóza)
  • zlepšuje i kognitivní funkce (paměť, soustředění, učení se novým schopnostem a dovednostem)
  • vede k rychlejšímu zpracování informací a zachování objemu mozkové tkáně

Pohybové aktivity

Domácí cvičení

 

Zpět