RS centra - Plzeňský kraj

Neurologická klinika FN Plzeň

Vedoucí lékař: prim. MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.  
Alej Svobody 80  
304 60 Plzeň 
tel.: 377 103 239  
e-mail: fiedlerj@fnplzen.cz 
web: www.fnplzen.cz